KẾ HOẠCH THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019

Nhằm định hướng, đánh giá đúng năng lực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong việc thi THPT Quốc gia 2019.

Đánh giá mức độ kiến thức của học sinh để đưa ra phương án, kế hoạch ôn tập phù hợp với trình độ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019.

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD-ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05 /KH-THPT.TL

Thuận Châu, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ THPT QUỐC GIA

NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ:

- Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019;

- Căn cứ Công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019;

- Công văn số 128/SGDĐT-GDTrH ngày 23/01/2019 của Sở Giáo dục Sơn la về việc tổ chức ôn thi THPT Quốc gia 2019;

- Kế hoạch số 20/KH-THPTTL ngày 06/9/2018 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2018 – 2019;

Trường THPT Tông Lệnh xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử THPT Quốc Gia năm học 2018 - 2019 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm định hướng, đánh giá đúng năng lực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong việc thi THPT Quốc gia 2019.

Đánh giá mức độ kiến thức của học sinh để đưa ra phương án, kế hoạch ôn tập phù hợp với trình độ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019.

 1. Nội dung
 1.  Dự kiến số lần thi thử:
 • Thi thử lần 1: tổ chức đầu tháng 5/2019.(17-19.5.2019)
 • Thi thử lần 2: tổ chức đầu tháng 6/2019. (03-05.6.2019)
 1. Số môn thi/ bài thi, đối tượng tham gia:

-  Tổ chức thi 9 môn/bài thi, học sinh đăng kí thi 6 môn/ bài thi (gồm 3 bài thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi KHTN hoặc KHXH; bài thi KHTN gồm môn Hóa học, Vật lí, Sinh học; bài thi KHXH gồm môn Lịch sử, Địa lí, GDCD.

- Đối tượng: học sinh khối 12 và các thí sinh tự do (nếu có nguyện vọng).

 1. Cách thức ra đề:

Thực hiện theo Công văn 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưởng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

 • Đề tự luận: Môn Ngữ văn
 • Đề trắc nghiệm 100% cho các môn còn lại

-   Tỷ lệ kiến thức ở các khối: Dựa vào cấu trúc  Đề minh họa  2019 của Bộ Giáo dục đã công bố.

- Các môn thi thuộc bài thi KHTN hoặc KHXH tổ chức thi độc lập trên phiếu trả lời trắc nghiệm của môn thi đó.

 1. Số câu, thời gian làm bài:
 • Môn Ngữ văn: 120 phút, số lượng câu tương đương số lượng câu ở Đề minh họa 2019 của Bộ GD.
 • Môn Toán: 50 câu trắc nghiệm, 90 phút.
 • Ngoại ngữ: 50 câu trắc nghiệm, 60 phút
 • Các môn/ bài thi còn lại: 40 câu/bài thi, 50 phút
 1. Các mức độ ra đề theo ma trận:
 • Nhận biết: 35% (3,5 điểm)
 • Thông hiểu: 25% (2,5 điểm)
 • Vận dụng thấp: 20% (2,0 điểm)
 • Vận dụng cao: 20% (2,0 điểm).

Việc xây dựng ma trận có thể điều chỉnh phù hợp với khối học của từng môn học, tham khảo sau khi các tổ chuyên môn đã phân tích ma trận Đề minh họa 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố có thể điều chỉnh cho phù hợp.

 1. Các mã đề:
 • Mỗi môn ra 2 đề gốc và trộn thành 08 mã đề (Mã 001 đến 008)
 • Mã 001,003,005,007 từ 1 đề gốc và mã 002,004,006,008 từ 1 đề gốc.
 1. Trình bày đề:

 

TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH

MÃ ĐỀ: 001

 

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA

 NĂM 2019

Bài thi:                ; Môn thi:

 

 (Thời gian làm bài:……………)

 • Phần nội dung câu hỏi trình bày theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục

8. Kinh phí thực hiện.

- Thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, áp dung cho năm 2019.

III. Tổ chức thực hiện

 • Giao cho các tổ chuyên môn xây dựng đề thi thử THPT Quốc Gia, thời hạn nộp đề ngày 14.5 2019.
 • Các nội dung khác để phục vụ kỳ thi thử thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường (Ban coi thi, ban chấm thi, ban thư ký...)

Trên đây là kế hoạch của ban chuyên môn thực hiện tổ chức thi thử THPT Quốc gia  năm học 2018-2019./.

 

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Tổ Chuyên môn;
 • Tổ Văn phòng;
 • Lưu VP; đăng tải thông tin trên Web.

TM. BAN GIÁM HIỆU

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Lê Huy

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 18
Tháng 08 : 43
Năm 2020 : 6.286